બેનર1
બેનર 2-1
બેનર3
લગભગ (1)
અમારા વિશે

કંપની પ્રોફાઇલ

ગ્રીનપેટનો ઈતિહાસ "ગ્રીન" નામની કેટમાંથી ઉદભવ્યો છે, અહીં વાત છે:
2009 માં એક દિવસ, બિલાડીના બાળકે તેના જમણા પગમાં ઇજા પહોંચાડી, તે સીડી પર નબળી અને એકલી છે.સદભાગ્યે, તે એક સરસ મહિલાને મળી, જે ગ્રીનપેટ બિઝનેસની એક સ્થાપક બની- સુશ્રી પાન હમણાં જ પાછી આવી.
અને બિલાડીને દુઃખી અને એકલી મળી.તેણીએ બિલાડી સાથે વાત કરી અને તેના ઘરનો દરવાજો ખોલ્યો, "હાય, બેબી બિલાડી, મારી સાથે આવો!” બિલાડી મ્યાઉં કરીને મિસ પાનના ઘરે ગઈ.

વધુ

CAT LITTER

પાલતુ પ્રેમીઓનું બજાર

સમાચાર

તાજી ખબર

તપાસ